Privacyverklaring

Privacyverklaring

Desiree Jung, bestaat uit :

Jungbegeleiding; begeidingskunde-en counseling

Jungmassage; stoel-en ontstapnningsmassage

en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27335322

is gevestigd in Gelderland en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring., opgesteld in juli 2020.

 

Contactgegevens;

www.desireejung.nl

tel. +316 53590702

jungbegeleiding@gmail.com

jungmassage@gmail.com

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Desiree Jung verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

 

  • Voor en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Eventueel medische gegevens die noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van mijn diensten of om te beoordelen hiervan af te zien
  • Bankrekeningnummer

 

Desiree Jung verwerkt  uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van uw aanmelding voor een van mijn diensten
  • het afhandelen van uw betaling
  • u te kunnen bellen, of mailen voor het uitvoeren van mijn dienstverlening
  • het verwerken van wettelijk verplichte persoonsgegevens, zoals gegevens die ik nodig het voor belastingaangifte of voor mijn boekhouder.

 

Delen van persoonsgegevens met derden;

Desiree Jung deelt uw gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Mijn boekhouder /belastingadviseur heeft alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens betreffende de betaling van de afgenomen dienst.

Mijn websiteontwerper Harry Prins Grafisch Ontwerp, heeft toegang tot mijn website waar ik geen persoonsgegevens bewaar.

Mijn host voor mijn website is Yourhosting. Ik deel geen persoonsgegevens met hen maar zij hebben toegang tot mijn website.

Mocht u bij mij terecht komen voor een dienst via een opdrachtgever (bijv. een leidinggevende vanuit het bedrijf waar u voor werkt), dan ga ik er vanuit dat u op de hoogte bent dat uw persoonsgegevens met mij worden gedeeld.

Mocht u geen toestemming hebben verleend of geen diensten willen afnemen, dan zal ik de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

Een terugkoppeling van de geleverde dienst in opdracht van een derde, zal alleen met toestemming van u gedaan worden.

Voor workshops en trainingen die ik met iemand anders geef, deel ik uw (inschrijf) gegevens met die betreffende persoon.

 

Beveiliging persoonsgegevens;

De wet verlangt dat ik uw gegevens bescherm en ik neem dit serieus.

De weinige gegevens die ik noteer deel ik met niemand.

Ik ben de enige die toegang heeft tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Ik maak gebruik van een betrouwbare website server en vertrouw op de bescherming van de verbindingen via Yourhosting.

Mijn website is goed beveiligd door een betrouwbaar SSL certificaat.

Datalek;

Mocht er een datalek plaatsvinden door hacking, apparaat verlies of dat een ander dan ik zelf, onbedoeld toegang tot de bestanden met persoonsgegevens heeft gehad, dan zal ik dit zo spoedig mogelijk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer er geen risico’s voor (natuurlijke) personen uit voortkomen, zal ik hier niet toe besluiten.  Ik zal het datalek voor mijzelf vastleggen en documenteren, waarbij ik het datalek, de gevolgen en de genomen maatregelen, beschrijf.

Niet digitale gegevens;

Ik noteer soms gegevens in een notitieblok. Hierbij gebruik ik alleen initialen  waardoor het voor mij herleidbaar is wie u bent. Voor een derde zal dit slechts herleidbaar zijn als hij/zij toegang heeft toe andere persoonsgegevens. Dit notitieblok leg ik weg op een moeilijk toegankelijke plek. Bij inbraak of een andere manier waarop ik het notieblok kwijt zal raken, geldt dezelfde procedure als bij een datalek.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken;

Desiree Jung gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die  geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en  uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Bewaartermijn;

Ik houd mijn aan de wettelijke en fiscale verplichtingen voor wat betreft de bewaartermijn. Gegevens die buiten deze wettelijke en fiscale verplichtingen vallen, worden vernietigd.

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heft u het recht om uw eventuele toestemming voor uw gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Desiree Jung en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar van uw persoonsgegevens sturen naarjungbegeleiding@gmail.com of jungmassage@gmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoornummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit te bescherming van uw privacy.

Na een verzoek, neem ik telefonisch contact met u op.

Desiree Jung, wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl