Contraindicaties

Contra indicaties zijn redenen om niet te masseren. In de volgende gevallen zal nooit gemasseerd worden:

 • koorts
 • besmettelijke huidaandoeningen over het gehele lichaam
 • infecties
 • blauwe plekken
 • trombose en aderontsteking
 • hartklachten

In de volgende gevallen vindt overleg plaats of een massage wel-of niet plaats kan vinden:

 • zwellingen
 • bloeduitstortingen
 • lichte spataderen
 • wonden en littekens
 • botbreuken
 • zwangerschap
 • plaatselijke huidaandoeningen
 • plaatselijke infecties

Bij twijfel wordt van de klant verwacht dat hij voorafgaande een massage, contact opneemt met zijn behandelend arts of de huisarts  met de vraag of een massage mag plaatsvinden. Belangrijke informatie zal de klant delen met de masseur.  Als de masseur twijfelt, zal een massage niet plaatsvinden. Een behandeling vindt plaats op eigen (gezondheid)risico.