Counselling

Betekent letterlijk ‘raadgeven’.

Ik geef je raad bij psycho-sociale en emotionele problemen.

Je probleem deel je met mij.

We bedenken wat je wil bereiken.

Ik begeleid je in de weg naar de oplossing.

Jij voert de oplossing uit!

 

Duur van het traject:

Afhankelijk van het probleem, duurt een counsellingstraject minimaal 3 bijeenkomsten. Maar soms ook langer.

De bijeenkomsten zijn 1 uur per keer.